Θέση Απασχόλησης Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Θέση Απασχόλησης Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Για τις ανάγκες των τριών θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής θα προσληφθεί ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής 10ωρης (εβδομαδιαία) απασχόλησης. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι από τον Μάϊο 2017 μέχρι το τέλος του έτους, με συνολική αμοιβή 1.174,00 ευρώ η οποία θα λογιστεί ώς ανταποδοτική υποτροφία.

Η επιλογή του φοιτητή θα γίνει με βάση δείκτες αριστείας (π.χ. επίδοση στα μαθήματα) και προσόντων που απαιτούνται για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να αποστείλουν με mail και θέμα «10ωρη απασχόληση 2017″, αίτηση και ένα βιογραφικό στην διεύθυνση gpapak@teiemt.gr μέχρι 8/5/2017.

Ο Δρ. Ελευθέριος Μωυσιάδης έχει πτυχίο στην Οργάνωση Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διδακτική, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική και διδακτορικό στην Πληροφορική. Έχει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, στην διοίκηση μεγάλων έργων ανάπτυξης λογισμικού και στην διδασκαλία προγραμματισμού Η\Υ τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει συμετάσχει σε πλήθος εργων ανάπτυξης λογισμικού στα οποια συμπεριλαμβάνονται ERP προιόντα και εξειδικευμένες λύσεις, λογισμικό για ερευνητικούς σκοπούς, εφαρμογές υπολογιστών γραφείου και κινητών συσκευών για επιχειρήσεις, εκπαίδευση και κινητών συσκευών. Επι του παρόντος είναι Πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ και προιστάμενος του τομέα εφαρμογών Πληροφορικής του ΚΤΕ ΑΜΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Αλγόριθμοι Αναγνώρισης Κοινοτήτων του Παγκόσμιου Ιστού, Ομαδοποίηση Γράφων, Ανίχνευση Λογοκλοπής, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Μάθηση εξ-αποστάσεως, Εφαρμογές θεωρίας Πλέγματος, Ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού, Πολύ-πλατφορμικές εφαρμογές. Είναι εξοικειωμένος με πλήθος συστημάτων λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των C++, visual C++, C#, Java, HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, XML, Joomla, moodle, BigBlueButton, Autodesk Maya, Java 3D, Microsoft Office, Microsoft Project, κλπ.