Παράδοση εργασιών Διαδικτυακού Προγραμματισμού

Παράδοση εργασιών Διαδικτυακού Προγραμματισμού

Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι της 30 Ιουνίου. Η προθεσμία αυτή αφορά και τις 2 εργασίες, την Προσωπική ιστοσελίδα και την Τρίλιζα. Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr. Το θέμα του email πρέπει να είναι «cie Εργασίες».

Ο Δρ. Ελευθέριος Μωυσιάδης έχει πτυχίο στην Οργάνωση Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διδακτική, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική και διδακτορικό στην Πληροφορική. Έχει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, στην διοίκηση μεγάλων έργων ανάπτυξης λογισμικού και στην διδασκαλία προγραμματισμού Η\Υ τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει συμετάσχει σε πλήθος εργων ανάπτυξης λογισμικού στα οποια συμπεριλαμβάνονται ERP προιόντα και εξειδικευμένες λύσεις, λογισμικό για ερευνητικούς σκοπούς, εφαρμογές υπολογιστών γραφείου και κινητών συσκευών για επιχειρήσεις, εκπαίδευση και κινητών συσκευών. Επι του παρόντος είναι Πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ και προιστάμενος του τομέα εφαρμογών Πληροφορικής του ΚΤΕ ΑΜΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Αλγόριθμοι Αναγνώρισης Κοινοτήτων του Παγκόσμιου Ιστού, Ομαδοποίηση Γράφων, Ανίχνευση Λογοκλοπής, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Μάθηση εξ-αποστάσεως, Εφαρμογές θεωρίας Πλέγματος, Ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού, Πολύ-πλατφορμικές εφαρμογές. Είναι εξοικειωμένος με πλήθος συστημάτων λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των C++, visual C++, C#, Java, HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, XML, Joomla, moodle, BigBlueButton, Autodesk Maya, Java 3D, Microsoft Office, Microsoft Project, κλπ.