Καζανίδης Ιωάννης

kazanidis

Καζανίδης Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

kazanidis@teiemt.gr

Ο Καζανίδης Ι. είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕ9Ι ΑΜΘ στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, διαχειριστής του κόμβου υπολογιστικού πλέγματος GRID & Cloud του ΤΕΙ ΑΜΘ (GR-12-TEIKAV) ενώ εργάζεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της πληροφορικής.

Συμμετέχει σε εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, και έχει πάνω από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και τόμους βιβλίων, ενώ είναι μέλος της επιτροπής προγράμματος και αξιολόγησης σε 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Σπουδές

Διδακτορικό με θέμα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Προσαρμοστικό διαδικτυακό περιβάλλον συμβατό με το πρότυπο SCORM με χρήση μαθητύπων για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση : Εφαρμογή στη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού», Τμήμα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2010

MSc in Computing, Coventry University, 2003

Πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΣΠΑΙΤΕ, 2002

  Πλήρες Βιογραφικό