Ακαδ. Ετος 2017-2018

The IoT Effect: Challenges and Opportunities

ksiop3

Εισηγητής: Σιώζος Κωνσταντίνος

Ημερομηνία διάλεξης: 10/12/2017 

Short CV:

Prof. Kostas Siozios received his Diploma, Master and Ph.D. Degree in ECE from the Democritus University of Thrace, Greece, in 2001, 2003 and 2009, respectively. He is currently an Assistant Professor in School of Physics of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.), Thessaloniki, Greece. From 2009 – 2016, he was senior researcher in the National Technical University of Athens (N.T.U.A.), Greece.  His research interests are in the areas of reconfigurable and embedded systems, the development of Computer-Aided Design (CAD) algorithms, the Cyber-Physical systems (CPS), as well as the implementation of low-complexity decision-making mechanisms. He has published more than 150 papers in international journals and conferences, while he is also co-author or co-editor of 7 books of Springer and CRC. Starting from 2002 he has participated as principal investigator in more than 20 research projects funded from the European Commission (E.C.), European Space Agency (E.S.A.), as well as the Greek Government and Industry.

 

Σελίδα του καθηγητή

Ακαδ. Ετος 2016-2017

Agile Software Development

GeorgeStamos

Εισηγητής: Γεώργιος Στάμος

Ημερομηνία διάλεξης: 22/10/2016

Δείτε την διάλεξη

Δείτε το βιογραφικό

Μηχανική Μάθηση

KostasDiamantaras

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

Ημερομηνία διάλεξης: 5/2/2017

Δείτε την διάλεξη

Δείτε το βιογραφικό

Design of Pedagogical Assistant Robots in a Cyber-Physical Framework: Challenges and Perspectives

MayaDimitrova

Εισηγητής: Maya Dimitrova 

Ημερομηνία διάλεξης: 29/4/2017

Δείτε την διάλεξη