OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Καλώς ήρθατε  στον διαδικτυακό τόπο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών” (Advanced Technologies in Informatics and Computers) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για απασχόληση στον κλάδο της πληροφορικής όπως των δικτύων των υποδομών, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας.

Η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος βασίζεται στην προώθηση τεχνολογιών αιχμής στο χώρο της πληροφορικής και αντανακλάται στους διδάσκοντες του προγράμματος οι οποίοι είναι καταξιωμένοι καθηγητές της Ελλάδος και του Εξωτερικού με διεθνή  αναγνώριση στο γνωστικό τους τομέα .

Παράλληλα, η στενή  συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα αποτελούν ένα στρατηγικό εφόδιο για μας ώστε να συνδέσουμε τους αποφοίτους μας με την παραγωγική διαδικασία και  το χώρο εργασίας,  ενισχύοντας την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων μας αλλά και την εξωστρέφεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Πιστεύουμε ότι μετέχοντες στο ΜΠΣ θα έχουν σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με αντίστοιχους μεταπτυχιακούς φοιτητές προγραμμάτων λόγω των γνωστικών εφοδίων που τους παρέχονται αλλά κυρίως λόγω της στενής σύνδεσης των γνώσεων με την παραγωγή.

Το σημαντικότερο εφόδιο που κάποιος θα πάρει από το ΜΠΣ σχετίζεται αφενός με την διεύρυνση των γνωστικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του, αλλά κυρίως με τη διεύρυνση της δεξιότητας της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Στοχεύουμε στο να αποτελέσει το παρόν Μεταπτυχιακό το εφαλτήριο εξέλιξης για  κάθε απόφοιτο μας στον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό στίβο παρέχοντας του τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τα οράματά του και να τα πλησιάσει περισσότερο .

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω οι σπουδές σας στο πρόγραμμα να είναι ευχάριστες και εποικοδομητικές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Διευθυντής
Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας

 

Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών” (“ Advanced Technologies in Informatics and Computers”).

Το παρόν ΠΜΣ είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος με αριθμό ΦΕΚ 337 10 Μαρτίου 2015.

Σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το ΠΜΣ.

Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το ΠΜΣ.

Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρακτικών.

Η συνεργασία µε Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. Υπουργεία, Υπηρεσίες, ΟΤΑ κ.λ.π.) αλλά και άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται µε θέματα που πραγματεύεται το ΠΜΣ.

Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

education-661x400

 

2_22

Είδος Μεταπτυχιακού Τίτλου

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών” (Advanced Technologies in Informatics and Computers)

 

Δίδακτρα

Το κόστος ανά φοιτητή του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3800 Euro ανεξάρτητα από το σενάριο φοίτησης (full time, part time).

Θα μπορεί να υπάρχει μέριμνα εκπτώσεων σε ειδικές κατηγορίες σπουδαστών (πχ ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, ομάδες εκπαιδευομένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση κλπ).

Ο λογαριασμός που θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι τα δίδακτρα είναι
ΙΒΑΝ Απεικόνιση:GR92 0172 2460 0052 4608 2707 261

education-loan-payment

 

ypodeigma_aithseon

Αιτήσεις

Έναρξη και κατάθεση αιτήσεων

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται την 1η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ενώ η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά την 1η Ιουνίου του ημερολογιακού έτους.

Η κατάθεση αιτήσεων των Ανεξάρτητων Σπουδαστών μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους μέχρι δύο μήνες πριν την έναρξή του κάθε Εξαμήνου.

 

Αριθμός φοιτητών

Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατά έτος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Η κατανομή των εισακτέων γίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης).

Για τους αποφοίτους του Τμήματος της Μηχανικών Πληροφορικής θα μπορεί να προσφέρονται θέσεις πλήρους υποτροφίας ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες θα δίνονται κατά προτεραιότητα στους αποφοίτους που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη γενική βαθμολογία από τη λίστα των δέκα καλύτερων βαθμολογιών που σημειώθηκαν στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Το πλήθος των υποτροφιών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.

students-university-graduation-

 

checklist2

Επιλογή φοιτητών

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών

  •  Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ και του βαθμού διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
  •  Γλωσσομάθεια: H πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας, (ε) επάρκεια αγγλικής γλώσσας που χορηγεί το κέντρο ξένων γλωσσών του ΤΕΙ Καβάλας.
  •  Συνεκτίμηση της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.

 

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) καθορίζεται ανάλογα με το σενάριο φοίτησης των εκπαιδευομένων το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:

  •  Στο σενάριο πλήρους φοίτησης (full time) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
  • Στο σενάριο μερικής φοίτησης (part time) ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο τελευταία διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το μοντέλο φοίτησης του ΠΜΣ απαιτεί την κατά πρόσωπο παρακολούθηση από ενδιαφερόμενους φοιτητές όλων των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα  προσφοράς μέρους των μαθημάτων με τη χρήση  της μεικτής μάθησης.

time-management2

 

blogcategories

Κατηγορίες σπουδαστών

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής.

 

Ανεξάρτητοι σπουδαστές

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής Ανεξάρτητων Σπουδαστών, οι οποίοι είτε προέρχονται από άλλα ΠΜΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και θέλουν να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων (χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα του κύκλου σπουδών του ΠΜΣ) αλλά και πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας Ανεξάρτητος Σπουδαστής ορίζεται σε δύο, ενώ η δυνατότητα συμμετοχής τους θα προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προηγούνται οι φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης για την κάλυψη θέσεων συμμετοχής σε ένα θεματικό αντικείμενο-μάθημα.

Στους Ανεξάρτητους Σπουδαστές χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης ανά μάθημα (περιλαμβάνει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησής της (επιτυχής παρακολούθηση, βασικό πτυχίο κλπ) .

classroom

 

man-woman

Απασχόληση σπουδαστών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις ή/και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.